Kontakt : kajaki.mkk@interia.pl tel : 604 962 954 Administracja : gg: 9728125

Odwiedziny
188216
DzisiajDzisiaj65
WczorajWczoraj210
WszystkieWszystkie188216
Jak oceniacie nowy wygląd portalu
 
Pogoda

PostHeaderIcon Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Międzyszkolnego Klubu Kajakowego Łączany

 

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Kajakowego Łączany serdecznie zaprasza na

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25.03.2022 r. w Przystani Kajakowej

 

MKK Łączany ul. Flisaków 16, 34-115 Łączany .

Pierwszy termin Zgromadzenia godzina 17.45, drugi termin Zgromadzenia 18.00.

 

 

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa MKK Łączany

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania

3. Przedstawienie Regulaminu i Porządku Obrad

4. Podjęcie uchwały zatwierdzającej Porządek i Regulamin Obrad.

5. Wybór Sekretarza Zebrania

6. Wybór Komisji Wnioskowej

7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

8. Sprawozdania z działalności MKK Łączany za lata 2018 – 2021

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

10. Dyskusja

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

12. Przedłożenie Kandydatów na Prezesa MKK.          

13. Wybory na Prezesa MKK.

14. Odczytanie wyników wyborów przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.

15. Przedłożenie kandydatów na Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

16. Wybory na Członków Zarządu

17. Wybory do Komisji Rewizyjnej

18. Odczytanie wyników wyborów przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.                                          

19. Dyskusja, ewentualnie przerwa.

20. Odczytanie wniosków przez Przewodniczącego Komisji Wniosków.    

     Przegłosowanie Wniosków i uchwał.

21. Zakończenie Zebrania, ukonstytuowanie się nowego Zarządu oraz Komisji

     Rewizyjnej.